Projektiranje

Poslovi koje obavljamo:

 • analiza parcele
 • idejna rješenja
 • idejni projekti
 • 3d prikazi
 • glavni projekti
 • legalizacija građevina
 • izvedbena dokumentacija
 • troškovnici
 • koordinacijama sa podprojektantima različitih struka
 • pribavljanje dokumentacije
 • kontakt sa tijelima javne uprave
 • projektantski nadzor
 • etažni elaborati
 • projektiranje u građevinama pod zaštitom ministarstva kulture
 • industrijskih pogona, hala i distribucijskih centara
 • trgovačkih centara i lokala unutar trgovačkih centara
 • uredskih prostora
 • obnove pročelja i objekti pod konzervatorskom zaštitom
 • legalizacija bespravnih objekata

Similar Posts