Prijevoz robe

Prijevoz robe

Pod prijevozom roba podrazumijeva se transport robe ili dobara svih vrsta prijevoznim sredstvima kao što su npr. kamion, osobno vozilo, željeznica, brod ili avion. Postoje bliski i daleki transport. Pod bliskim transportom podrazumijeva se transport dobara kod kojeg su pošiljatelj i primatelj umjestima koja se nalaze dovoljno blizu, tako da se kamion može svakoga dana…

Ostale usluge

Ostale usluge

Uslužne djelatnosti su ekonomsko dobro, gdje za razliku od robe nije materijalna proizvodnja ili materijala vrijednost krajnjeg proizvoda u prvom planu, nego usluga fizičke ili pravne osobe koju nudi na određeno vrijeme ili vremenskim okviru kako bi pokrila potražnju. Usluge mogu uključivati ​​nematerijalne aktivnosti kao što su tehnički savjet ili zastupanje. Prema europskoj klasifikaciji djelatnosti…

Web dizajn

Web dizajn

Internet stranice bi trebale biti pregledne, lagane za korištenje i snalaženje, izvrsnog dizajna i to je ono što mi radimo najbolje.Kombiniramo naše iskustvo u izradi internet stranica i dizajnu, kako bi dizajnirali stranicu za naše klijente koja će biti optimizirana njihovim potrebama i koja će im se prvenstveno svidjeti. Vaše online poslovanje treba biti osmišljeno…

Promidžba

Promidžba

Promidžba, oglašavanje, reklame, propaganda, publicitet,marketing. Riječ ima moć da nešto potakne i pokrene a u ovom slučaju da nam nešto proda i da nas uvjeri da i naš život može biti kaoiz snova ako se samo kao potrošac odlučimo kupiti ono što nam promidžba trenutno nudi. Tko nešto proizvodi želi svoje proizvode po najboljim uvijetima…

Održavanje

Održavanje

Održavanje općenito govoreći je postupak kojim se nastoji održati istim neko stanje ili neka sposobnost. Održavanje kao takvo najveću primjenu ima u tehničkim znanostima, gdje postoji i cijelo jedno područje koje se bavi teorijom održavanja. Održavanje u tehnici Održavanje u tehnici podrazumjeva postupak pregleda, popravka ili poboljšavanja nekog uređaja čime mu se otklanja kvar, poboljšava…

Proizvodnja

Proizvodnja

Proizvodnja predstavlja osnovno područje ljudske djelatnosti. Postoji veliki broj definicija proizvodnje prilagođenih različitim oblastima proizvodnje. Neke od prihvatljivih definicija su: Proizvodnja predstavlja svrsishodnu djelatnost usmjerenu na dobijanje upotrebnih vrijednosti i prisvajanje prirodnih resursa za ljudske potrebe što znači da predstavlja opći uslov za razmjenu materije između čovjeka i prirode odnosno vječiti prirodni uslov za život…

Iznajmljivanje

Iznajmljivanje

Zakup ili najam, općenito, najam je ugovor u vezi s pokretnom ili nepokretnom imovinom prema kojemu vlasnik imovine omogućuje drugome pravo posjedovanja, korištenja i uživanja imovine tijekom određenog razdoblja u zamjenu za periodične isplate, obično u obliku najamnine.Postoje različite vrste najma (tj. poslovnog zakupa, što proizlazi iz nastavka teksta, za razliku od običnog najma ili…

Uređenje zdravstvenih ustanova

Uređenje zdravstvenih ustanova

Moderna arhitektura se uglavnom odlikuje jednostavnim formama, izostankom ukrasa, i stvaranjem lijepih oblika samim konstrukcijskim elementima. Pojam podrazumjeva više arhitektonskih pokreta i stilova, od kojih su neki povezani dok se drugi jasno razlikuju. Stil Stil (lat. stilus od gr. stylos — držak, pisaljka) je način izražavanja, koji karakteriziraju sve one značajke po kojima se razlikuje…

Unutarnje uređenje

Unutarnje uređenje

Odlučili ste namjestiti vlastiti životni prostor ili želite samo promijeniti raspored i neke sitnice. Ukoliko niste sigurni kako bi to unutarnje uređenje trebalo izgledati, i umorni ste od pronalaženja rješenja, zbunjuje vas gomila savjeta i prijedloga iz raznih knjiga, časopisa i web stranica. Možda vam može pomoći ono što je i nama koristilo u unutarnjem…