Prijevoz robe

Pod prijevozom roba podrazumijeva se transport robe ili dobara svih vrsta prijevoznim sredstvima kao što su npr. kamion, osobno vozilo, željeznica, brod ili avion. Postoje bliski i daleki transport.

Pod bliskim transportom podrazumijeva se transport dobara kod kojeg su pošiljatelj i primatelj u
mjestima koja se nalaze dovoljno blizu, tako da se kamion može svakoga dana vratiti na polaznu točku.

U dalekom transportu prevozi se roba na velike udaljenosti.

Similar Posts