Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Projektiranje

Poslovi koje obavljamo:

 • -analiza parcele
 • -idejna rješenja
 • -idejni projekti
 • -3d prikazi
 • -glavni projekti
 • -legalizacija građevina
 • -izvedbena dokumentacija
 • -troškovnici
 • -koordinacijama sa podprojektantima različitih struka
 • -pribavljanje dokumentacije
 • -kontakt sa tijelima javne uprave
 • -projektantski nadzor
 • -etažni elaborati
 • -projektiranje u građevinama pod zaštitom ministarstva kulture
 • -industrijskih pogona, hala i distribucijskih centara
 • -trgovačkih centara i lokala unutar trgovačkih centara
 • -uredskih prostora
 • -obnove pročelja i objekti pod konzervatorskom zaštitom
 • -legalizacija bespravnih objekata

Omega Izgradnja d.o.o.

Kolara V br. 36

35000 Slavonski Brod

+385 91 595 7313
video play
logo mali

Log In or Register