Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Obavijesti

Obavijesti

 

  OBAVIJEST O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA UPRAVNIH PRISTOJBI U POSTUPCIMA IZDAVANJA,
OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA SAMOSTALNI RAD( LICENCI) I DOZVOLA ZA RAD 
IZDAVANJE I OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCI) I DOZVOLA ZA RAD
Člankom 9. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09), propisan je postupak s
pismenima koja podliježu plaćanju upravne pristojbe. Člankom 2. stavkom 1. Zakona o upravnim
pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00 –
Odluka Ustavnog suda RH broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000, i 116/00), propisano je
da je pristojbeni obveznik osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, a člankom 3. stavkom 1.
istog Zakona, da pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja
ili druge isprave, odnosno u trenutku podnošenja podneska. Člankom 6. istoga Zakona propisana
su opća oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi, pa je odredbom članka 7. stavka 2. točka 14.
Zakona propisano da se pristojbe ne plaćaju na spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog
 
odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa.
 
Prema mišljenju Ministarstva financija – Porezne uprave – središnjeg ureda, klasa: 412-01/14-01/03,
urbroj: 513-07-21-01/14-5 od 25. kolovoza 2014. godine, odobrenje za samostalan rad, propisan kao
obvezni uvjet za obavljanje poslova zdravstvenih radnika u radnom odnosu za poslodavca i za samostalno
obavljanje djelatnosti, je uvjet za ostvarivanje prava iz radnog odnosa odnosno prava zaposlenih i samozaposlenih
osoba. Dakle i upravni postupak izdavanja odobrenja za samostalan rad bio bi u vezi  s ostvarivanjem radnih i
socijalnih prava, pa se sukladno članku 7. stavku 2. točka 14. Zakona o upravnim pristojbama, oslobođenje od
obveze plaćanja upravnih pristojbi primjenjuje i kod izdavanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja
za samostalan rad i dozvola za rad.
Slijedom navedenog, Komora NEĆE NAPLAĆIVATI upravnu pristojbu
u postupcima davanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan
rad (licenci) i dozvola za rad, no u odgovarajućem rješenju te na samom
odobrenju (licenci), odnosno dozvoli za rad, treba u skladu s odredbom članka
16. stavka 5. istoga Zakona, naznačiti na osnovi kojih su odredbi Zakona i
drugih propisa stranke oslobođene od plaćanja.
 

Omega Izgradnja d.o.o.

Kolara V br. 36

35000 Slavonski Brod

+385 91 595 7313
video play
logo mali

Log In or Register