Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Plaćanje

Plaćanje

 

Školarina na Visokoj školi za akademsku iznosi 1230 eura, a plaća se
u protu vrijednosti izraženoj u konvertibilnim markama ,
računato po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke BIH, na dan uplate.
Troškovi studija plaćaju se odjednom ili najviše u deset rata.

 

Za upis na prvu godinu studija potrebni su sljdeći dokumenti :

 

1. Svijedodžbe sva četiri razreda srednje škole ( orginal ili ovjerene kopije.)
2. Diploma srednje škole ( orginal ili ovjerene kopije.)
3. Izvod ia matične knjige rođenih (stari izvod. )
4. Domovnica (sa datumom.)
5. Dvije slike kao za putovnicu.

 

 Upisni materijal i indeks student plača 40.00 KM , a upisni materijal student plača 30.00 KM.
Upisni materijal i indeks ne ulaze u cijenu školarine

Omega Izgradnja d.o.o.

Kolara V br. 36

35000 Slavonski Brod

+385 91 595 7313
video play
logo mali

Log In or Register