Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Biblioteka

Biblioteka

 

Savremeno opremljena biblioteka i 2
čitaonice smještene su u svijetlom,
prozračnom prostoru od 150m2. U
njima se obavlja prijem, obrada,
smještaj, čuvanje i korištenje bibliotečke građe.
Biblioteku i čitaonice VŠ "PRIMUS“
koriste svi članovi akademske zajednice:
studenti, nastavnici, saradnici, pod jednakim uslovima.
U biblioteci rade bibliotekar i knjižničar.
U sastavu bibliotečkog fonda je preko
3500 bibliotečkih jedinica, od toga 1000 u
elektronskom izdanju u otvorenom pristupu,
stručno klasificiranih. Biblioteka radi prema
 

Pravilniku o korištenju biblioteke i kućnom redu.
U saradnji sa eminentnim izdavačima iz zemlje i
okruženja biblioteka VŠ «PRIMUS» sprovodi
stalnu nabavnu politiku savremene literature,
stručnih i naučnih radova, uz konstantno prisutne
stručne časopise i publikacije koje imamo u pretplati,
u skladu sa Nastavnim planom, te sarađuje
i koordinira sa srodnim bibliotekama.
Biblioteka posjeduje sva izdanja Centra za izadvačku
djelatnost Ekonomskog fakulteta Beograd, Fakulteta
Organizacionih nauka (Informatika , ekonomija i
menadžment i marketing), Data Statusa (Ekonomija,
menadžment i marketing), Mate Zagreb
(Menadžment Ekonomija, Marketing, Odnosi s javnošću),
Ekonomskog

Omega Izgradnja d.o.o.

Kolara V br. 36

35000 Slavonski Brod

+385 91 595 7313
video play
logo mali

Log In or Register