Menu

Cart

Content

Breadcrumb

I. Postavljanje na podlogu od tucanika (samo za pješačke površine)

PAŽNJA: Prije postavljanja ploča obratiti pažnju na slijedeće!

 • Kako bi se postigao harmoničan izgled površina, moraju se uzimati ploče sa više različitih paleta.
 • Ugraditi samo vizualno ispitan materijal.
 • Rezane ploče je nakon rezanja potrebno isprati (uklanjanje cementne prašine).
 • Ploče se nikada ne smiju postavljati bez reške (otkidanje rubova).

I. Postavljanje na podlogu od tucanika (samo za pješačke površine)

 • Iskop izvršiti do dubine smrzavanja, min 30 cm šire od buduće opločene površine (dubina smrzavanja u
 • primorskim krajevima iznosi 40-60 cm, u kontinentalnim nizinskim krajevima 80-120 cm, u planinskim krajevima do 140 cm)
 • Obavezno voditi računa o nagibu površine.
 • Materijal za protusmrzavajuću podlogu slojevito nanijeti i zbiti valjkom.
 • Visinu fine podloge poravnati na ± 2 cm uz predviđene nagibe.
 • Tucanik granulacije 2 – 4 ili 4-8 mm labavo nasipati između postavljenih vodilica i razvući aluminijskom letvom.
 • Ploče postaviti ručno, a reške izvesti špagom odn. primjenom krugova za reške.
 • Pridržavati se najmanje širine reške od 3 mm!
 • Reške se popunjavaju isključivo kvarcnim pijeskom granulacije 0.3-0,6 ili 0.6-1.3 mm.

Omega Izgradnja d.o.o.

Kolara V br. 36

35000 Slavonski Brod

+385 91 595 7313
video play
logo mali

Log In or Register